Taksa notarialna, Kancelaria notarialna Agnieszka Wąsiewicz-Szczepańska, Notariusz Poznań

Kancelaria Notarialna

Al. Marcinkowskiego 1
61-745 Poznań

tel.: (61) 851 04 40, (61) 851 05 42
tel. / fax  (61) 852 51 73
tel. kom. Kancelaria: 662 254 838
tel. kom. Notariusz: 660 725 992

wasiewicz.rejent@poznan.home.pl


Kancelaria czynna jest:

w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach:
od 9:00 do 16:00.

w środy w godzinach:
od 11:00 do 18.00.

Inne terminy możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania

Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie umowy z Klientem, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków poniesionych przez notariusza.

Jeżeli klient nie jest w stanie, bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny, ponieść określonego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.
Minister Sprawiedliwości określił, w drodze rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.) maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne, zarządzając, co następuje:

Treść rozporządzenia